Analýza dat

Naměřená data z Lady-Comp, Lady-Comp basic a Lady-Comp baby a pearly si můžete prostřednictvím USB kabelu (je součástí balení) stáhnout do vašeho počítače. Pokud byste měli zájem o odbornou analýzu získaných dat, kontaktujte nás prosím. Analýza dat se doporučuje nejdříve po 6 měsících používání přístroje. Přístup ke stažení dat: menu Doplňky – Výtisk cyklu.

V případě staršího modelu pearly či Lady-Comp a Baby-Comp (Classic) je nutné zaslat k analýze dat přístroj dodavateli. Máte-li o tuto službu zájem, prosím kontaktujte nás.

Anovulační cyklus

V případě, že dojde k anovulačnímu cyklu (cyklus bez ovulace), přístroj vám to oznámí. Během anovulačního cyklu zůstává svítit červená. Lady-Comp a Lady-Comp baby vám navíc poskytnou informaci o počtu anovulačních cyklů za sledované období.

Bazální teplota

Přístroje Lady-Comp a pearly jsou založeny právě na měření bazální teploty. Jedná se o teplotu bezprostředně po probuzení, tedy ještě předtím, než vstanete z postele a začnete vyvíjet jakoukoliv aktivitu.

Body Mass Index BMI

BMI (index tělesné hmotnosti) je považován za indikátor podváhy, normální váhy nebo nadváhy. Před zahájením používání Lady-Comp, Lady-Comp basic nebo Lady-Comp baby můžete do přístroje uložit vaši hmotnost a výšku. Přístroj následně vypočítá váš BMI. Tato informace usnadňuje vyhodnocování vašeho individuálního cyklu.

Cena

Zakoupení přístroje Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby nebo pearly představuje jednorázovou investici. Bez jakýchkoliv dodatečných či skrytých nákladů tak získáte inteligentní počítač založený na výsledcích dlouholetého (25 let) výzkumu.Průměrné náklady na běžnou antikoncepci se pohybují zhruba od jednoho do pěti tisíc ročně. Návratnost investice do inteligentního počítače se tedy pohybuje zhruba od tří do šesti let.

Cestování / časová pásma

Při cestách spojených s více než šestihodinovým časovým posunem nastavte prosím váš počítač na místní čas. Měření během prvního (nebo následujícího) dne tak odpadne. Od dalšího dne pokračujte v měření jako obvykle. Při cestách do zemí s menším časovým rozdílem zvládnete pravidelné měření v rámci šestihodinového intervalu.

Čištění teploměru

Teploměr (zejména jeho hrot) doporučujeme příležitostně čistit teplou vodou. Ideální je senzor otřít vlažnou vodou. Zabraňte prosím ponoření do vody a nepoužívejte k čištění chemické prostředky ani alkohol.

Délka měření

Délka měření teploty je hlídána inteligentním systémem počítače. Pokud dojde k jakýmkoliv problémům (např. přílišný pohyb teploměru v ústech), délka měření se automaticky prodlouží. Jakmile je měření úspěšně zakončeno, ozve se akustický signál.

GF – der Geschlechtsverkehr

viz Zaznamenání pohlavního styku

Historie a vývoj minipočítačů

Od roku 1986, kdy byl vyvinut první inteligentní počítač Baby-Comp, pracují vědci z Valley Electronics v Německu nepřetržitě na jeho zdokonalování. Nejnovější přístroje Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby a pearly jsou založeny na statistice více než 1 milionu cyklů. Jde o čtvrtou generaci počítačů, které výrobce přizpůsobil novým technologiím. (Například možnost samostatně vytvořit výtisk cyklu z naměřených dat). Všechny přístroje mají vysokou spolehlivost v určení doby ovulace a plodných a neplodných dnů a jejich použití nepředstavuje pro tělo ženy jakoukoliv zbytečnou chemickou zátěž.

Horečka

Pokud je ranní naměřená hodnota příliš vysoká (vyšší než 37,8 °C), objeví se na displeji „F“ – znamení zvýšené teploty nebo horečky. Počítač takovou hodnotu vyhodnotí jako „abnormální“ a neuloží ji, čímž nemůže dojít ke zkreslení shromažďovaných dat.

Hormonální antikoncepce

Pokud užíváte jakoukoliv hormonální antikoncepci, musíte ji vysadit dříve, než začnete používat Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby nebo pearly. První krvácení po vysazení hormonální antikoncepce není skutečná menstruace, ale pouze důsledek vysazení hormonů (jedná se o stejný proces, ke kterému dochází během sedmidenní pauzy v užívání antikoncepce). Při tomto krvácení tedy nezadávejte do přístroje “M”

Interval měření

Interval vhodný pro ranní měření bazální  teploty je 6 hodin a poznáte jej podle rozsvíceného teploměru na displeji. Začíná tři hodiny před a končí tři hodiny po době posledního měření teploty, pokud se tato liší od nastaveného času buzení. Teplotu je nutné měřit pouze jednou denně, a to v intervalu vhodném pro měření. Před prvním měřením musíte aktivovat buzení. Nejvhodnější je měřit teplotu současně s buzením. Doporučujeme vám tedy Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby nebo pearly používat místo budíku.

Klinické studie

Všechny naše přístroje byly opakovaně klinicky testovány. Ve studii, kterou vedl primář gynekologické kliniky státní nemocnice Düsseldorf-Benrath Prof. Mudr. Günther Freundl, byla sledována spolehlivost, snášenlivost a bezpečnost minipočítačů Lady-Comp při plánování rodiny (1997). V rámci této studie byl rovněž stanoven Pearl-Index 0.7. Výsledky studií byly rovněž prezentovány na několika evropských lékařských konferencích. Více o studiích naleznete v záložce názory – studie.

Lady-Comp baby

Lady-Comp baby má oproti Lady-Comp navíc několik funkcí, které jsou užitečné při plánování dítěte. K těmto funkcím patří: statistika cyklu a plánování, předpověď pohlaví v průběhu plodných dní, oznámení těhotenství (možné těhotenství od 4.-5. dne, pravděpodobné těhotenství od 15. dne a potvzení těhotenství od 18.dne). Lady-Comp baby rovněž stanoví datum početí a pravděpodobný termín porodu.

Letní a zimní čas

V době přechodu na letní nebo zimní čas posuňte hodiny dopředu nebo dozadu.

Menstruace „M“

Jakmile se přístroj seznámí s vaším osobním cyklem, začne před očekávanou menstruací na displeji (po ranním měření teploty) blikat “M”, které stisknutím tlačítka zamítnete (pokud menstruace ještě nenastala) nebo potvrdíte (pokud menstruace již nastala). Menstruaci je nutné potvrdit alespoň tři po sobě následující dny.

Měření teploty

Každodenní měření ranní bazální teploty je podstatou fungování počítačů. Čím pravidelněji budete teplotu měřit, tím rychleji přístroj porozumí vašemu osobnímu cyklu. Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby nebo pearly vás vzbudí pomocí signálu. Zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka zvukový signál vypnete a můžete začít měřit. Zasuňte teploměr pod jazyk, dozadu vpravo nebo vlevo od uzdičky, zavřete ústa a stiskněte jakékoliv tlačítko, čímž zahájíte měření. Měření teploty trvá asi 60 vteřin a po celou tuto dobu na displeji bliká symbol teploměru. Zároveň se na displeji objevují právě měřené hodnoty od 34,5 do 41,0 °C. Ukončení měření je ohlášeno zvukovým signálem, na displeji se objeví naměřená hodnota a předpověď plodnosti pro daný den.

Metoda předpovědi

Inteligentní minipočítače jsou naprogramovány tak, aby dokázaly na základě každodenního měření teploty a následného porovnání těchto informací s uloženými daty (statistické údaje více než jednoho milionu cyklů) stanovit den ovulace a zcela spolehlivě předpovědět plodnost na daný den.

Nastavení data

Inteligentní počítač obdržíte s nastaveným časem a datem včetně kalendářního roku. Datum se automaticky správně posouvá, a to i v případě vybití baterií. V počítačích jsou naprogramovány i přechodné roky. Jakmile poprvé změříte teplotu, lze nastavené datum posouvat pouze o jeden den dopředu nebo dozadu. V případě posunutí data dozadu není možné následující den měřit teplotu (týká se případů, kdy cestujete do jiných časových pásem).

NaturComp

NaturComp je výhradním zastoupením společnosti Valley Electronics pro Českou a Slovenskou republiku. Všechny přístroje je možné zakoupit přes náš internetový obchod.

Návrat k měření po určité době nepoužívání přístroje

Datum, rok a čas jsou zachovány i pokud jsou vybité baterie. V případě, že určitou dobu neměříte ranní teplotu, není určen interval měření a je tedy nutné ho znovu nastavit (jedná se v podstatě o nastavení buzení na další den). Následně pokračujte jako obvykle. Pokud chcete zpětně zadat údaje o menstruaci, udělejte to dříve, než začnete měřit teplotu.

Nežádoucí účinky

Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby a perly nemají žádné vedlejší účinky. Jedná se o přirozenou metodu bez jakéhokoliv užívání hormonů, která je šetrná jak k ženě (mimo jiné nedochází k ovlivnění přirozeného průběhu cyklu), tak i k životnímu prostředí.

Opravy

Pokud váš přístroj nefunguje tak, jak by měl, kontaktujte nás prosím. Z mnohaletých zkušeností víme, že mnoho potíží je možné vyřešit telefonicky. Během telefonické konzultace se rovněž dohodneme na případném dalším postupu.

Ovulace

Ovulace označuje okamžik, kdy dojde k uvolnění zralého vajíčka z vaječníku. Jakmile se vajíčko uvolní, stoupá teplota asi o 0,25 až 0,45 °C .

Oznámení těhotenství

Inteligentní počítače oznamují těhotenství v několika úrovních:

„červená“, „žlutá“ a „zelená“ střídavě blikají = možné těhotenství (po 4-5 dnech, pouze u Lady-Comp baby)

„červená“, „žlutá“ a „zelená“ blikají najednou = pravděpodobné těhotenství (od 15. dne)

„červená“, „žlutá“ a „zelená“ trvale svítí = těhotenství (od 18. dne)

pearl index

Pearl-Index je hodnota, která v medicíně vyjadřuje spolehlivost jednotlivých antikoncepčních metod. Příklad: pokud bude 100 žen během jednoho roku užívat určitou antikoncepční metodu a jedna z nich v této době otěhotní, bude to odpovídat Pearl-Index 1.0. Pearl-Index různých typů antikoncepce: antikoncepční tablety 0,1-0,9, minipilulky 0,4-2,5, spirála 1-3, prezervativ 1-5. Každodenní předpověď plodnosti u Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby a pearly má spolehlivost 99,3%.

pearly

Pearly je jeden z inteligentních minipočítačů. Je cenově výhodnější než přístroje Lady-Comp, oproti kterému má omezené některé funkce. Je vhodný zvláště pro ženy, které hodně cestují – jeho velikost odpovídá velikosti mobilního telefonu. Data lze stahovat do počítače pomocí USB kabelu, je napájen jednou baterií typu AAA. Starší typ pearly (v prodeji do r.2017) obsahuje zabudovanou lithiovou baterii, kterou je potřeba nechat u výrobce zhruba jednou za 2 roky vyměnit.

Plánování těhotenství

Lady-Comp baby je velkým pomocníkem při řešení neplodnosti. S téměř stoprocentní jistotou předpoví vaše nejplodnější dny a navíc zachytí i případnou absenci ovulace nebo určité hormonální poruchy.

Plodné období

Plodné období je součtem životnosti spermií v těle ženy a životnosti vajíčka. Žena může v rámci jednoho menstruačního cyklu otěhotnět během šesti dní, a to pět dní před ovulací a v den ovulace. Spermie mohou v děloze za příznivých podmínek zůstat pohyblivé až 120 hodin. Po celou tuto dobu jsou tedy schopné oplodnit vajíčko. Vajíčko je oplodnitelné po dobu maximálně 6 hodin; doba nejvyšší plodnosti je v den ovulace a dva dny před ní.

Použití přístroje

Každé ráno ihned po probuzení je nutné po dobu zhruba 60 vteřin měřit bazální teplotu v ústech pod jazykem. Pokud svítí “M” (menstruace), tlačítkem je nutné ji potvrdit nebo zamítnout. Po ukončení měření a potvrzení/zamítnutí “M” se na displeji objeví naměřená hodnota a plodnost pro daný den. Tento údaj je platný 24 hodin. Červená označuje plodný den, zelená neplodný den a žlutá označuje přechodné období (většinou zpočátku používání přístroje nebo po vynechaných měřeních).

Používání přístroje po těhotenství

Výrobce doporučuje začít přístroj používat několik měsíců po porodu. Minipočítač bude až do prvního menstruačního cyklu ukazovat pouze plodné dny. Obnovení běžného cyklu se projeví mírným kolísáním teploty. Po zadání první “M” po porodu začne přístroj postupně předpovídat i zelené – neplodné dny. Pokud však intenzivně kojíte, nedoporučuje se používat přístroj jako výhradní ukazatel plodnosti. Zvýšená hladina hormonu prolaktinu během kojení může totiž ovlivňovat vaši bazální teplotu.

Práce na směny

Přístroje Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby a pearly jsou vhodné i pro ženy pracující na směny. Buzení (a tím i měření) vždy nastavíte na dobu, kdy skutečně vstáváte. Důležité je měřit teplotu ihned po probuzení a alespoň po 6 hodinovém spánku.

Předpověď plodnosti

Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby a pearly ukazují vždy po ranním měření plodnost platnou pro následujících 24 hodin. Každé ráno po měření je rovněž aktualizována předpověď plodnosti pro následujících 6 dní.

Prognóza pohlaví

Lady-Comp baby vám pomůže stanovit nejvhodnější den pro početí chlapce či dívky. Přejete-li si plánovat spíše chlapce, doporučujeme pohlavní styk během dvou dní, kdy na displeji svítí pouze symbol „chlapce“. Přejete-li si plánovat spíše dívku, doporučujeme pohlavní styk během dvou dní, kdy na displeji svítí pouze symbol „dívky“.

Servis

viz stránka Servis

Spolehlivost

viz Pearl-Index

Srovnání minipočítačů

viz stránka Srovnání minipočítačů

Srovnání minipočítačů classic

viz stránka Srovnání minipočítačů classic

Statistika cyklu

Ze statistiky cyklu u přístrojů Lady-Comp a Lady-Comp baby je možné vyčíst mnoho důležitých informací: počet uložených cyklů, průměrná délka cyklu, průměrný nárůst teploty po ovulaci, odchylka ovulace ve dnech, průměrná délka luteální fáze, plodnost během minulých cyklů nebo např. počet anovulačních cyklů. Lady-Comp baby vám navíc poskytne informace o počtu cyklů s CLI (= nedostatečná funkce žlutého tělíska) a o úspěšnosti plánování.

Výměna baterie – pearly

Nový typ počítače pearly je napájen baterií typu AAA, jež je běžně k zakoupení. U staršího typu pearly (prodej staršího typu pearly ukončen v roce 2017) je nutné zhruba jednou za 2 roky vyměnit zabudovanou lithiovou baterii. Pokud potřebujete baterii vyměnit, je nutné přístroj zaslat na naši adresu a poprosíme o vyplnění objednávky (menu Doplňky-výměna baterie pearly). Pokud máte zájem o vytištění dat, doporučujeme výtisk zkombinovat právě s výměnou baterie (jedno zaslání).

Vynechání měření

Přístroje vypočítávají průběh dalšího cyklu a tím i plodnost na podkladě dřívějších dat. Zvýšení teploty způsobené nachlazením, horečkou, nedostatkem spánku, nadměrnou konzumací alkoholu a/nebo konzumací léků ovlivňujících teplotu není přirozené a počítače jej vyhodnotí jako „abnormální“. Obecně lze říci, že je při horečnatých onemocněních, probdělých nocích nebo po dobu užívání léků ovlivňujících teplotu, lepší měření vynechat a počítači tak zbytečné nedodávat „abnormální“ hodnoty.

Výrobce

VE Valley Electronics GmbH, D-82438, Eschenlohe

Zadání předcházejících menstruací

Pokud máte zaznamenány informace o předcházejících menstruacích, můžete je uložit do přístroje ještě před prvním měřením. Začněte prosím s ukládáním první (nejvzdálenější) menstruace, kterou máte zaznamenanou.

Záruční doba

Záruční doba Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby a pearly jsou 2 roky.

Zaznamenání pohlavního styku (GF – der Geschlechtsverkehr)

Pokud chcete Lady-Comp baby využít k prognóze pohlaví při otěhotnění, je nutné zaznamenat pohlavní styk, a to vždy ráno po změření teploty. Jakmile přístroj zaznamenal “GF” data, bude během plodných dní ukazovat předpověď možného početí chlapce nebo dívky v případě otěhotnění.

Ztráta dat

Ztráta dat je u všech našich přístrojů vyloučena. Data je možné smazat pouze stiskem velmi specifické kombinace tlačítek, která je zvolena tak, aby k ní za žádných okolností nemohlo dojít náhodně. Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby i pearly vás upozorní, pokud je potřeba vyměnit/dobít baterie. Zabudovanou baterii u staršího typu pearly doporučujeme vyměnit zhruba jednou za 2 roky (prodej staršího typu pearly byl ukončen v roce 2017).

Zvýšená teplota

Pokud je ranní naměřená hodnota příliš vysoká (vyšší než 37,8 °C), objeví se na displeji „F“ – znamení zvýšené teploty nebo horečky. Počítač takovou hodnotu vyhodnotí jako „abnormální“ a neuloží ji, čímž nemůže dojít ke zkreslení shromažďovaných dat.