New Zealand, 1985
Prof. John T. France et al.
Klinická studie sledující vliv načasování pohlavního styku s dobou ovulace v předpovědi pohlaví dítěte
Zhrnutie: Studie sledovala 183 párů přejících si dítě. V průběhu studie došlo k 57 těhotenstvím, z toho však 19 párů nedodrželo podmínky studie. Výsledky studie jsou proto postaveny na datech zbývajících 33 těhotenstvích. Ovulace se stanovovala pomocí kombinace hodnoty luteinizačního hormonu v ranní moči, sledováním děložního hlenu a hodnot bazálních teplot. K početí vyššího počtu chlapců docházelo při styku odehrávajícím se 3 až 5 dnů před ovulací. Tímto studie vyvrací teorii o kratší životnosti spermie nesoucí Y chromozon v ženských pohlavních orgánech.

STÁHNOUT TUTO STUDII V ANGLICKÉM JAZYCE


Rhodos, 1988
Prof. Freundl, Frank-Herrmann, Toncaboni

  • test přesnosti měření teploty
    Vysledky: vysoká přesnost měření teploty na satiny stupně Celsia.
  • test spolehlivosti antikoncepce při srovnání s klinickým testováním plodnosti
    Vysledky: žádné neplánované otěhotnění v zelených dnech.
  • Skúška plánovania s Baby-Comp
    Vysledky: těhotenství u dvou z pěti párů hned v průběhu testování.

Barcelona Congress, 1992
Prof. Freundl, Bauer, Bremme, Döring, Frank-Herrmann
Testování určení plodnosti žen ve srovnání s klinickým testováním.
Definováno 6 plodných dnů.
Zhrnutie: Počítače správně zaznamenali teplotní výkyvy ve všech sledovaných cyklech. Průměrná naměřená délka cyklu byla 25 – 35 dnů, počet plodných dnů byl 11,1 plus/minus 3 dny, žádné otěhotnění v zelených dnech. 

STÁHNOUT TUTO STUDII V ANGLICKÉM JAZYCE


Amsterdam, 1992 Prof. Martinez, v. Hoof, Schoute, v.d. Meer
Klinické testování a výzkum hormonálních a teplotních změn.
Zhrnutie: Grafy bazálních teplot lze použít jako spolehlivého faktoru pro retrospektivní identifikaci předovulačního období a jejich vyhodnocení se běžně používá při zjišťování příčin neplodnosti. Baby-Comp od Valley Electronics je jeden z nejinteligentnějších počítačů, který uchovává záznamy až o 48 cyklech. Dále je programován zachytit chyby při měření a tyto neukládat. V případě vynechaných měření hodnoty dopočítává. Výsledky poskytnuté Baby-Comp odpovídají klinickým sledováním. Baby-Comp může zvýšit spolehlivost, přijatelnost a využití metody sledování bazálních teplot v diagnostice příčin neplodnosti. 

STÁHNOUT TUTO STUDII V ANGLICKÉM JAZYCE


Fertilität 1992, Nr. 8, Pages 66-67
Srovnání výsledků předpovědi Baby-Comp s klinickým testováním plodnosti
Výsledky: Baby-Comp ve všech sledovaných cyklech správně určil počátek plodných dnů, včetně správného rozpoznání poruch cyklu.


Erlangen 1994, Prof. Wildt
Srovnání klinického testování s předpovědmi Baby-Comp
Výsledky: soulad mezi klinickým sledováním a diagnostikou pomocí Baby-Comp.


Birmingham 1997, Prof. Freundl
Testování 686 žen po dobu více než 24 měsíců, celkově 12.213 cyklů.
Výsledky: najdete u studie Düsseldorf 1998


Sassari 1997, Prof. S. Dessole, Fadda, Rosas, Scapinelli, Inaudi, Ambrosini
Testování žen neplodných po dobu 3 až 5 let, srovnání s klinickým sledováním.
Výsledky: 100% shoda v diagnostice luteální deficience, anovulačních cyklů a těhotenství. Klinické testování zachytilo 86% ovulací, Baby-Comp 80%. Baby-Comp představuje velkou pomoc při monitorování cyklu a doporučujeme jeho využití v diagnostice nevysvětlených neplodností. 

STÁHNOUT TUTO STUDII V ANGLICKÉM JAZYCE


Düsseldorf 1998, Dissertation Bachhofer, Prof. Freundl, Frank-Herrmann, Prof. Godehardt, Klemm
Výsledky: Studie retrospektivně sledovala po dobu více než dvou let 648 žen z Německa a Švýcarska a potvrdila Pearl Index 0,7 v průběhu zelených dnů. Přibližně 90% sledovaných žen by počítač doporučilo dále. Typickýni uživateli tohoto druhu antikoncepce byli ženy, které si nepřejí nepřirozeně zasahovat do organismu užíváním hormonální anebo chemické antikoncepce. Nevýhodou tohoto druhu antikoncepce je její neschopnost zabránit sexuálně přenosným chorobám, a proto jsou popisované přístroje ideální zejména pro stabilní páry. 

STÁHNOUT TUTO STUDII V ANGLICKÉM JAZYCE


Advances in Contraception 1998; 14: 97-108 , Prof. Freundl, Frank-Herrmann, Prof. Godehardt, Klemm, Bachhofer
Zkouška spolehlivosti antikoncepce přístrojů Lady-Comp / Baby-Comp
Výsledky: Pearl-Index uživatelek 0.7 


New York Observer, Juni 25th, 2004
Sheelah Kolhatkar: Přístroje patří k „High-Tech“ produktům


FDA, January 2005 Office of Device Evaluation (ODE)
Schváleno jako pomoc pro předpověd ovulace.


Congresso della Societa Italiana della Contraccezione, June 16-18th, 2005 Lettura Baby-Comp
Dr. Hubertus Rechberg: Antikoncepce a plánování otěhotnění s počítači Lady-Comp a Baby-Comp


Certification of Production
ISO9001: 2000
ISO14001: 2004
Ekologický posudek, Bavorsko, 16. prosince, 2005


Certification EMV EN60601-1-2
12. března 2007 Lady-Comp
19 března 2007 Baby-Comp
10. července 2007 pearly


Medical Evaluation, Dr. Andreas Marx – ClevaMed, Sept. 20th, 2007
EG-Instruction 93/42 EWG und MEDDEV.2.7.1
„vysoká hodnota spolehlivosti, která jednoznačně vede ve srovnání s obdobnými přístroji“