Citováno ze článku Neplodnost, časopis Meduňka, leden 2011 Mgr.Margit Slimáková, Ph.D. Absolvent střední zdravotní školy, Farmaceutické fakulty UK a doktorantského studia výživy na CCNH v USA. Průvodkyně zdravím a výživou.

Vážná nemoc nebo jen nerovnováha v organismu?

Podle posledních statistik dnes potíže s otěhotněním ve vyspělých zemích řeší už každý sedmý pár a až 25% žen má problémy s ovulací. Odborníci stále více poukazují na to, že potíže s otěhotněním jsou velmi často doprovázeny zvýšeným stresem, vlastní terapie neplodnosti znamená pro mnoho párů další stresující faktor a samotný stres může být i přímou příčinou neplodnosti. Proto by logicky prvním krokem při řešení neplodnosti vždy mělo být šetrné, tedy pro ženu co nejméně zatěžující sledování a diagnostika ovulačního cyklu.
Mezi faktory jednoznačně snižující plodnost ženy patří kouření, zvýšený příjem alkoholu, vyšší věk, stres, strava s nedostatkem živin, nadměrná fyzická zátěž včetně sportovního vysílení, nepřirozeně nízká hmotnost i obezita, mnohé zdravotní potíže jako např. pohlavní nemoci anebo polycystický ovariální syndrom.
Proč se zvyšují počty neplodných párů? U některých žen se může jednat o následek dlouhodobého užívání hormonální antikoncepce, u jiných hormonální rovnováhu narušují chemikálie z vnějšího prostředí (jako např. v kadeřnictvích anebo z potravin konvenčního zemědělství a z mno ha kosmetických produktů), další ženy pouze posouvaly těhotenství ke třicítce a nyní řeší přirozený pokles plodnosti související s věkem.

Polycystický ovariální syndrom

Dnes je velmi běžnou příčinou neplodnosti i tzv. polycystický ovariální syndrom (PCOS). Jedná se o soubor příznaků od neočekávaného nárůstu hmotnosti, akné, zvýšeného ochlupení v obličeji až po nepravidelnost cyklu. Diagnóza PCOS je vedle přítomnosti uvedených příznaků potvrzena nálezem mnohočetných cyst na ultrazvuku. Cysty vznikají z vajíčka, které zůstane ve vaječníku, místo aby se z něj uvolnilo a vlivem hormonální stimulace dále nepřirozeně roste, až se z něj stává cysta. Takto vzniklé mnohočetné cysty mohou později dokonce narušovat strukturu vaječníků, a proto je třeba stav co nejdříve léčit. Symptom významně narušuje plodnost díky chybějící ovulaci. PCOS je téměž pravidelně doprovázen či spíše jeho vznik podporován nadbytkem jednoduchých cukrů v krvi, a proto by dietoterapie měla být první terapeutickou volbou.

Strava

Pro všechny páry plánující početí je zdravá strava zásadním předpokladem zdraví rodičů i budoucího dítěte. Samozřejmě i pro neplodné páry je tou nejlepší dietou strava založená na příjmu přirozených, ideálně organických potravin s maximálním vyloučením polotovarů. Zejména živočišné potraviny je třeba vybírat jen mezi kvalitními lokálními a organickými, důležité je vědět, zda zvířata nebyla přikrmována či léčena chemikáliemi a hormony, z nichž mnohé obsahují syntetické, estrogenům podobné látky nepřirozeně zasahující do organismu vlastních hormonálních systémů.
Vedle přednostního příjmu přirozených potravin a čerstvě připravovaných jídel z takovýchto surovin doporučuji i několik zásad obzvláště důležitých při plánování početí:

  • Maximální omezení jednoduchých cukrů a upřednostňování obilovin s nízkým glykemickým indexem, protože opakovaně vysoké hladiny krevního cukru mohou narušovat působení estrogenů, folikulistimulačního hormonu i luteinizačního hormonu, a tak zabraňovat ovulaci. Vysoký krevní cukr velmi často doprovází polycystický ovariální syndrom a popsaná dieta je proto prvním krokem v jeho řešení.
  • V jídelníčku mít dostatek zdravých mono nenasycených mastných kyselin, které se nacházejí především v olivovém a avokádovém oleji.
  • Dbát na pravidelný příjem zelené listové zeleniny s cílem zajištění dostatku kyseliny listové.
  • Vyloučit trans mastné kyseliny, které jsou obsaženy především v průmyslově upravovaných jídlech počínaje pečivem, přes všechny balené i mnohé zdánlivě zdravé potraviny (jako jsou některé cornflakes) až po fast food jídla. Na obalech potravin je najdete ukryté pod pojmy jako „ztužené anebo hydrogenované rostlinné oleje“. Jsou velmi často i na potravinách hrdě hlásajících 0% cholesterolu anebo živočišných tuků, ale o to více mají škodlivě zpracovaných rostlinných tuků, jimiž se výrobci na obalech nechlubí.
  • Upřednostňovat rostlinné zdroje bílkovin před živočišnými, což prakticky znamená více fazolí, čočky a ořechů na úkor masa.
  • Mléko do jídelníčku zařadit můžeme, ale ideálně jen průmyslově neupravované, tj. nepasterované a neodtučňované.
  • Omezit sojové produkty (zejména ty z nefermentované soji), protože fytoestrogeny obsažené v soje mohou ovlivňovat hormonální rovnováhu
  • Udržovat zdravou hmotnost, tj. ideálně BMI v rozmezí od 20 do 24.

Při potížích s otěhotněním bez zjevné příčiny je také vhodné vyzkoušet alespoň na 4 až 6 týdnů bezlepkovou dietu. Už více studií zjistilo statisticky významný vyšší výskyt neplodnosti u partnerů s alergií na lepek. Přesto je tato skutečnost stále málo známá a hlavně velká část postižených mnoho let vůbec netuší, že je jejich organismus na lepek alergický. Neléčená alergie na lepek může vedle obvyklých trávících potíží negativně ovlivňovat otěhotnění, zvyšovat riziko potratu anebo předčasného porodu, u mužů potom například snižovat počet spermií i jejich funkčnost. Pozitivní zprávou je, že dodržování přísné bezlepkové diety a substituční korekce případných deficitních živin významně zvyšuje šanci na otěhotnění.
Samozřejmě se mohou neplodné páry nechat u lékaře testovat na potravinové alergie, ale podle mne je tím nejlepším důkazem několikatýdenní vyzkoušení eliminační diety (v průběhu této diety je vhodné detailně zapisovat jídelníček a zdravotní stav, abyste mohli buď sami nebo s pomocí výživového poradce vysledovat případné další dietní chyby).
Při bezlepkové dietě je třeba vynechat všechny obiloviny s lepkem tj, pšenici, žito, ječmen a oves. K bezlepkovým tj. vhodným obilovinám patří pohanka, jáhly, amaranth, rýže, quinoa a kukuřice.

Stres

Stále vzrůstající je i počet studií prokazujících souvislost mezi stresem a neplodností. Podle některých studií je až u 30% párů neplodnost zapříčiněna právě stresem. Je prokázané, že stres u žen narušuje hormonální komunikaci mezi mozkem a pohlavními žlázami a zasahuje tak do ovulačního cyklu. Dlouhodobý stres vede k neurochemickým změnám, které mohou ovlivňovat uvolňování hormonů regulujících dozrávání a uvolnění vajíčka. Navíc u žen pod vlivem stresu dochází ke stažení vejcovodů a dělohy, což působí na pohyblivost a usazení oplozeného vajíčka. U mužů může fyzický i psychický stres snižovat počet spermií, jejich pohyblivost a kvalitu. Stres navíc velmi často negativně ovlivňuje přirozený spánkový rytmus a následný nedostatek spánku může narušovat denní hormonální rytmus včetně uvolňování hned několika hormonů účastnících se procesu oplodnění.
Stres může být příčinou neplodnosti a dlouhodobá neschopnost otěhotnět vede ke stresu. Pár se ocitá v bludném kruhu, kdy veškeré úsilí situaci dále zhoršuje. Nepřirozená vyšetření či dokonce užívání léků a pracné sledování cyklu často ohrožují přirozený sexuální život stejně jako vztah mezi partnery.
Snížení stresu a pravidelné relaxace mohou normalizovat ovulační cyklus, zlepšit kvalitu vajíček u žen a spermií u mužů, zvýšit šanci pro oplodnění a uhnízdění vajíčka. Snížení stresu samozřejmě povede i ke zlepšení vztahu mezi partnery.

Přirozené sledování ženského cyklu

Zásadním krokem k úspěšnému otěhotnění je pochopení průběhu ženského cyklu.
Žena samozřejmě může stanovovat ovulaci tak, že denně bude měřit bazální teploty, kreslit a vyhodnocovat grafy anebo zjišťovat stav pomocí lékařských vyšetření a odběrů. Nejpřesněji a nejsnáze beze stresu lze však ovulační cyklus sledovat s pomocí přístroje Lady-Comp baby.
Lady-Comp baby je minipočítač, který na základě ranního měření bazální teploty sondou v ústech a prostřednictvím programu postaveného na statisících teplotních křivek s vysokou přesností (99,3 %) určuje plodné a neplodné dny v každém cyklu. Přístroj ukazuje optimální den pro početí v průběhu každého cyklu, přesně určuje ovulaci, každý den vedle aktuální plodnosti ukazuje i předpověď plodnosti pro následujících šest dnů a potvrzuje těhotenství 15 dnů po početí. V přístroji je uložen celkový počet měřených cyklů, průměrná délka jednoho cyklu, průměrné navýšení teploty v cyklu, průměrný počet dnů se zvýšenou teplotou, počet anovulačních cyklů a rozsah ovulace v plus minus dnech. Tato data je možné si prohlížet přímo v přístroji anebo požádat výrobce o jejich vytištění.
V mnoha případech totiž není problematické otěhotnění zaviněno skutečnou neplodností, ale pouze sníženou schopností oplodnění, která může mít nejrůznější příčiny. V případě takovéto snížené plodnosti je zásadní, aby dvojice plánovala pohlavní styk do doby maximální plodnosti ženy. Předpokladem tohoto požadavku je znalost vlastního přirozeného cyklu. Lady-Comp baby dokáže časně a přesně určit dobu ovulace a tím umožnit každému páru jak plánování pohlavního styku v té nejideálnější době, tak i plánování abstinence v neplodných dnech, což pomůže zvýšit kvalitu a počet spermií.
Grafy bazálních teplot z počítače lze navíc použít jako spolehlivý faktor pro retrospektivní identifikaci předovulačního období a jejich vyhodnocení se běžně používá při zjišťování příčin neplodnosti. Lady-Comp baby uchovává záznamy až o 48 cyklech. Dále je programován zachytit chyby při měření a tyto neukládat. V případě vynechaných měření hodnoty dopočítává. Studie, která sledovala vyhodnocování ovulačního cyklu minipočítačem Lady-Comp baby a srovnávala ho s klinickým vyšetřováním u žen neplodných po dobu 3 až 5 let potvrdila, že přístroj v diagnostice cyklu úspěšně dokáže nahradit často nepříjemná a zatěžující klinická vyšetření. Prakticky byla mezi měřeními pomocí Lady-Comp baby a výsledky klinických vyšetření zjištěna 100% shoda v diagnostice luteální deficience, anovulačních cyklů a těhotenství. Klinické testování správně zachytilo 86 % ovulací a Lady-Comp baby 80 %. Po porodu lze Lady-Comp baby používat jako bezpečnou, vysoce spolehlivou a přirozenou ochranu před neplánovaným těhotenstvím.

Průběh přirozeného ovulačního cyklu

Teploty se v první fázi cyklu (folikulární fáze) pohybují okolo 36,3° až 36,5° C. Těsně před ovulací dojde k jejich mírnému poklesu, po kterém v den ovulace následuje až o 0,5° C prudší vzestup teploty. Ve druhé polovině cyklu (luteální fáze) by se měly teploty pohybovat asi o 0,5°C výše oproti první fázi. Teplota by dále měla být rovnoměrná až do zahájení menstruace. Každá z fází by měla trvat asi 12 až 14 dnů. Ukazateli nerovnováhy jsou přílišná délka či naopak krátkost kterékoli fáze, dále postupné zvyšování teploty před ovulací místo jednorázového prudšího vzestupu nebo přílišné kolísání teplot. Zásadním faktorem při hledání příčin neplodnosti je detailní stanovení průběhu cyklu, včetně diagnostiky případných odchylek. V případě stanovené nerovnováhy cyklu je nejlepší upravit tuto nerovnováhu pomocí přirozených možností od dietoterapie, terapie stresu až po tradiční čínskou medicínu včetně akupunktury.