Citováno ze článku Neplodnost, www.babinet.cz, říjen 2000 Mgr.Margit Slimáková, Ph.D. Absolvent střední zdravotní školy, Farmaceutické fakulty UK a doktorantského studia výživy na CCNH v USA. Průvodkyně zdravím a výživou.

Je možné lidskou sexualitu zjednodušit na možnost neomezené přístupnosti ženy, jakou dnešní hormonální antikoncepce nabízí? Podle informací z tisku, všudepřítomných reklam farmaceutických firem na pilulky a množství uživatelek hormonální antikoncepce (HA) se zdá že ano.

Je základem lásky totéž? Zde už asi většina z nás bude souhlasit s tvrzením, že láska mezi partnery znamená i vzájemné respektování se a úctu. Proč však v tomto případě více mužů hlouběji neuvažuje o vlivu hormonální antikoncepce na organismus jejich partnerky? Proč se většina upokojí reklamními informacemi farmaceutických firem, že přirozený ženský cyklus není třeba a pilulky je možné beztrestně užívat po mnohá léta?

Ve skutečnosti však:

 • V podstatě neexistují dlouhodobé studie sledující a srovnávající celkový zdravotní stav včetně psychické pohody žen užívajících HA a žen s přirozeným cyklem. Teď se právě v praxi na mnohých z nás anebo našich dcerách zkouší podávání HA často už od 15ti let věku.
 • I přes to, že teprve nedávno byla předčasně ukončena studie sledující tisíce žen užívajících HRT (hormon replacement therapy) v menopauze, díky statisticky významnému množství závažných negativních účinků podávaných pohlavních hormonů málokdo zvažuje zda dlouhodobé podávání pohlavních hormonů formou antikoncepce nemůže také významně negativně ovlivnit zdraví ženy.
 • „Užívání jakékoli kombinované hormonální antikoncepce představuje určitá rizika, která mohou vést k invaliditě nebo mít i smrtelné následky.“ Citace ze stránek farmaceutické společnosti vyrábějící HA.
 • Pilulky se i přesto dnes v mnohých gynekologických ordinacích předepisují pro zlepšení pleti, běžně se doporučují dospívajícím dívkám i bez vědomí jejich maminek, nabízejí se jako řešení nepravidelného cyklu…
 • Pilulky však ve skutečnosti potlačují přirozený ženský cyklus a pravidelné krvácení je pouze uměle nastavené krvácení dané vysazením účinné látky, jenž s ženskou přirozeností nemá nic společného. Je jen rozhodnutím výrobců, jestli nastaví „interval menstruace“ na 28 dnů, 3 měsíce anebo ji zcela zruší. Vedle potlačení přirozeného krvácení, pilulky významně zasahují i do tvorby mnohých, organismu vlastních hormonů a hormonální rovnováhy organismu.
 • Přirozený lunární ženský cyklus je řízen propojeným působením čtyř hormonů: FSH, LH, estrogenu a progesteronu, uvolňovaných ze 4 orgánů: hypothalamu, hypofýzy, vaječníků a dělohy. Podle východních učení odpovídá hypothalamus šesté čakře, tj. třetímu oku. V době zahájení menstruace dosahuje uvolňování hormonů hypothalamu vrcholu a puberta takto může být chápana i jako doba „otevření třetího oka poznání“. Otázkou je, jak hodně hormonální změny, ke kterým v přirozeném ženském cyklu dochází, ovlivňují schopnost ženského vnímání a emocionální život. Joan Borysenko, Ph.D, zakladatelka Mind and Body Clinic v USA a autorka knihy: Womens Book of Life“, navrhuje vnímat změny spojené s ženským cyklem ne jako příšernou nemoc označovanou premenstruační syndrom, ale coby přirozenou potřebu organismu pro zklidnění a naladění se svému vnitřnímu životu i přírodě, otevření se většímu poznání.
 • Proč je ženský cyklus důležitý? Chápeme důležitost cyklů v přírodě, jako cyklické střídání slunce a měsíce, dne a noci, měsíce v 28mi denních cyklech, cyklus roku v jednotlivých měsících a ročních sezonách, cyklus moře ve střídajících se přílivech a odlivech. Cyklus vyjadřuje změnu i rovnováhu. Tlukot srdce, střídání nádechu a výdechu, spánkový rytmus, stejně jakjo i příjem jídla jsou projevy rytmických cyklů našeho organismu. V souvislosti s těmito cykly se mění i hladiny hormonů. Hladina kortizolu je nejvyšší ráno, v noci vzrůstá hladina růstového hormonu, melatonin je uvolňován v závislosti na vystavení se světlu. Hladiny ženských pohlavních hormonů se střídají v měsíčních cyklech charakteristických pro každou ženu. Pravidelnost tohoto cyklu je odrazem přirozeného souladu organismu s rytmen přírody. Cykly mají průběh i momentum, které dovolují našemu tělu pohyb, změnu i přizpůsobení se.
 • Menstruace, stejně jako i premenstruační syndromy či menopauza nejsou nemoci. Jde však o závažné mezníky v ženském životě, kterých dle mne zneužil medicínský a farmaceutický průmysl, a tak je mnoho žen dnes namísto příležitosti ke spoznání a vnímání vlastního těla bere jako nepříjemné projevy, jenž je třeba léčit.
 • Složení a variabilita hormonů u jednotlivců obou pohlaví je vysoce individuální a výrazem konkrétní osobnosti. Hormonální hladiny se liší stejně jako ostatní biologoické parametry každého z nás. Je z tohoto pohledu v pořádku, když miliony žen dlouhodobě užívají stejné pilulky se silně účinnými drogami?
 • Regina Stolzenberg, autorka, socioložka, spisovatelka a mluvčí zastřešující svaz německých gynekologických center uvádí, že dlouhodobé účinky trvalého užívání pilulky na metabolismus zdaleka nejsou prozkoumané. Ženy, které je pravidelně užívají, by měly vědět, že se tak dobrovolně účastní rozsáhlé, novodobé klinické studie s nejistým koncem.
 • Každý z klasických léků má nežádoucí účinky, které se popisují v příbalkových letácích a u velké většiny léků se navíc na další nežádoucí účinky dojde až po jejich oficiálním schálení a „zkoušení“ na běžných pacientech v praxi. Opakovaně tak dochází ke stahování léků z důvodů nově zjištěných závažných nežádoucích účinků a opakovaně jsou léky, průměrně po 5ti letech, nahrazovány novějšími variantami s „méně nežádoucími účinky“, alespoň do doby než je opět nový lék.
 • Podle některých propagátorů HA můžeme z praktického hlediska nežádoucí účinky HA rozdělit na závažné a nezávažné. Mezi závažné patří např. komplikace, které se týkají oběhového systému. Všechny ostatní, nezávažné nežádoucí účinky jako váhový přírustek, změny nálad, bolesti hlavy, žaludeční potíže a jiné jsou podle takovýchto autorů jen nepříjemnosti.
 • Pouhý výběr z nežádoucích účinků příbalového letáku HA: hluboká žilní trombóza, plicní embolie, srdeční infarkt, neprůchodnost nebo prasknutí cév mozkových, nepravidelné krvácení nebo špinění, napětí v prsou, nevolnost, urychlení tvorby žlučových kamenů, projevy chronického zánětu žlučníku a zánětu tračníku, možná souvislost mezi dlouhodobým užíváním hormonální antikoncepce a nádory jater, hnědavé nebo tmavě hnědé skvrny v obličeji, nadměrné ochlupení, projevy drobného vlásečnicového krvácení v podkoží, bolesti hlavy, migréna nebo deprese, změny tělesné hmotnosti nebo příznaky zadržování tekutin v těle, narušení ledvinových funkcí, změny chuti k jídlu a změny libida…
 • Podle Christine Hitchcock z Centra pro výzkum ovulace a menstruačního cyklu (CeMCOR, Centre for Menstrual Cycle and Ovulation Research) může kampaň propagující antikoncepci s naprostým vynecháním krvácení a označováním cyklu jako něco nepříjemného, zbytečného až nezdravého i zprávy o nezbytnosti kontrolovat přirozené ženské funkce vést zejména u mladých žen k negativnímu body image.
 • Freud, Hornez, Deutsch a další psychoanalytikové rozdílným způsobem interpretovali ženské menstruačí potíže (včetně negativního vnímání menstruace) jako potíže se samotnou ženskou identitou.
 • Patrik Holford, zakladatel Institutu pro optimální výživu a vůdčí výživový expert z Velké Británie, říká, že HA je spojena s příliš mnoha zdravotnímu riziky a jednoznačně doporučuje přirozené plánování početí vycházející z vyhodnocování teplotních změn.
 • Podle autorů Elsona Haase, zakladatele centra preventivní medicíny v Kalifornii, a Buck Levina, profesora výživy Bastyr Univerzity, je HA tou nejůčinější, ale i nejhazardnější formou antikoncepce. Vedle nárustu hmotnosti, výkyv nálad, oběhových a gastrointestinálních potíží přidávají i rizika narušení rovnováhy jednotlivých živin. Ženám užívajícím HA doporučuji suplementaci vitaminy B6, B12, E, C, kyselinou listovou a zinkem. Z důvodů zvýšené zátěže jater, které léky před jejich vyloučením odbourávají, doporučují všem uživatelkám HA dlouhodobou, játra šetřící stravu. Konkrétně to znamená maximální omezení až vyloučení konzumace alkoholu a jiných drog, pesticidů a prezervancií v potravinách, smažených jídel, Snížení příjmu jednoduchých cukrů, a průmyslově upravovaných potravin celkově.

Není naprosto logické, že jakékoliv umělé dodávání vysoce účinných hormonů bude zásadně způsobem ovlivňovat psychiký stav ženy? Proč velká část mužů hlouběji nepřemýšlí o uvedených tématech? Proč ženy důrazněji nenadnesou otázku plánování dětí a důsledněji netrvají na společném řešení takto důležité kapitoly jejich života? Jedná se o neznalost rizik, nejistotu, anebo jen slepou důvěru v doporučení lékaře?

Řešení mi připomíná pštrosí hlavu v písku: žena důvěřuji gynekologovi i když pravděpodobně ví či alespoň tuší, že tento získává informace o antikoncepci přímo od farmaceutických firem, tj. jejich výrobců a prodejců a hlavně (v případě mužského lékaře ji nikdy sám užívat nebude), muž důvěřuje ženě, ta za něj vše vyřídila a účinky HA na svém těle také nepocítí.

Omlouvám se mužům, které jsem neprávem napadla. Vím, že i zodpovědných partnerů je celá řada. Dokonce znám muže, který v okamžiku, kdy jeho žena trpěla nežádoucími účinky užívání HA dal dohromady skupinu lékařů, techniků a designerů se kterými vytvořil přístroje vypočítávající z bazální, v ústech měřené teploty, a statisíců naprogramovaných teplotních křivek vysoce účinnou antikoncepci i pomoc pro neplodné páry. Tyto minipočítače se dnes prodávají už 20 let po celém světě a jejich spolehlivost je srovnatelná s HA. https://www.naturcomp.cz/interview/ K sepsání této úvahy mě přivedla děsivá statistika o vysokém počtu uživatelek HA v ČR a stále klesajícím věku zahájení užívání HA. Proč nejsou upřednostňovány metody vycházející z přirozeného ženského cyklu, z výpočtů plodných a neplodných dnů? V ČR podle Sexuologického ústavu, používají pouhé 3% párů výpočet plodných a neplodných dnů k ochraně před neplánovaným početím, zatímco uživatelek HA je 48%, a v samotné Praze až přes 70%. Podle mne tato čísla i jasně odrážejí preference gynekologů. Naprostá většina lékařů upřednostňuje medikamentózní řešení a to nejenom pro nemocné, ale i pro naprosto zdravé jedince, jak tomu u antikoncepce je. Je pravdou, že mediální masáž farmaceutických firem je vysoce účinná, tak že informovanost o jakýchkoliv přirozených možnostech v tomto informačním moři zcela zaniká. Takto většina lékařů ani neví o přirozených a přitom spolehlivých nehormonálních možnostech.

Přirozené plánování rodiny přitom umožňuje ženě lépe vnímat svůj organismus i rozvinutí většího respektu k vlastnímu tělu. Mnohé páry přirozené plánování rodiny řadí mezi prostředky napomáhající v budování vztahu, protože toto vyžaduje dobrou komunikaci mezi partnery o jejich intimním vztahu. Pomáhá v zapojení muže do plánování početí namísto pouhého přenechání kompletní zodpovědnosti na partnerce.

Kontrola početí vycházející z metody plodných a neplodných dnů znamená střídání období vhodných pro intimní styk s obdobými abstinence. Podle tradiční čínské medicíny takováto pravidelná sexuální abstinence vede k šetření mužské vitální síly a je doporučovaná. Přirozené plánování rodiny prospívá ženě, muži i oběma jako páru. Je šetrné k našemu organismu i přírodě.