Rozhovor s Dr. Hubertusem Rechbergem – zakladatelem firmy Valley Electronics

Zakladatel společnosti hovoří o tom, proč minipočítače vznikaly a jak je hodnotí jejich uživatelky: “Díky každodennímu kontaktu s uživatelkami minipočítačů víme, že pro ně naše přístroje představují mnohem více než metodu přirozeného plánování rodičovství – naše počítače především vyjadřují sebejisté, suverénní a uvědomělé zacházení s vlastním tělem, bezpečná ochrana je bonus navíc.

Názory uživatelek

Téma antikoncepce je pro české ženy spíše intimní záležitost, proto pochází většina referencí od uživatelek ze zahraničí. Přesto zde naleznete i zkušenosti některých českých uživatelek Lady-Comp, Baby-Comp a pearly, neuvádíme však zpravidla v rámci diskrétnosti jejich celé jméno.

Klinické studie

Přístroje Baby-Comp, Lady-Comp a pearly jsou od počátků jejich výroby podrobovány klinickému testování. Výsledky těchto testů byly použity při dalším vývoji počítačů. Studie, které popisujeme a vyhodnocení Pearl Indexu nejsou interními výsledky, ale závěry nezávislých klinických testů.

Pohled z hlediska TČM – Od pramene čínské medicíny

Popis rizik hormonální antikoncepce z pohledu tradiční čínské medicíny. Jak hormonální antikoncepce negativně ovlivňuje ženský organismus, jak vzniklé zdravotní potíže řešit anebo jak postupovat v případě neplodnosti?

Neplodnost

Neplodnost může být pro mnohé páry velmi vážným problémem, ale to neznamená, že se vždy jedná o závažné onemocnění vyžadující celou řadu specialistů, zatěžujících vyšetření a léků s mnoha vedlejšími účinky. Neplodnost může mít mnoho příčin a více než jedna třetina případů je z lékařského pohledu řazena do kategorie těch nevysvětlitelných.

Kdo rozhoduje o antikoncepci?

Zjednodušeně: rozhodují a užívají si muži. Užívají pilulky a důsledky tohoto užívání nesou ženy!