Při zjištění závady výrobku v záruční době má kupující právo uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady – reklamaci. Reklamaci uplatňujte v sídle sdružení NaturComp. Dříve než nám přístroj zašlete, zatelefonujte nám prosím. Z dlouholeté zkušenosti víme, že je možné mnoho “závad” odstranit právě telefonickou konzultací.

Uplatněná reklamace by měla obsahovat tyto základní údaje:

  •    důkladný popis závady
  •    požadavek na způsob vyřízení reklamace
  •    číslo faktury při zakoupení zboží
  •    kontaktní údaje spotřebitele
  •    doporučuje se předložit doklad o koupi – fakturu

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením zakoupeného zboží, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací, neodborným zásahem do výrobku či nevhodným skladováním. Na spotřební část výrobku – baterie či akumulátory – platí záruka po dobu životnosti baterie, běžně 6 měsíců.

Vyřizování reklamací se řídí obecně platnými právními předpisy. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 dnů, a to po konzultaci s výrobcem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

V případě, že požadujete VÝMĚNU BATERIE pokračujte prosím na tomto odkazu.

V případě, že požadujete VÝMĚNU SENZORU pokračujte prosím na tomto odkazu.

V případě, že požadujete VÝTISK CYKLU nebo UPGRADE POČÍTAČE, pokračujte prosím na tomto odkazu.

V ostatních případech klikněte níže

Objednat servis

  • Objednávající

  • Podrobnosti k závadě

    Svým souhlasem zjednodušíte budoucí poradenství k zakoupenému výrobku a komunikaci ohledně záručních a pozáručních oprav. Více v dokumentu Informace o zpracování a ochraně osobních údajů.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.