Obecné otázky

Jsou minipočítače Lady-Comp spolehlivé?

Ano. Minipočítače Lady-Comp určují (dle studií prováděných v posledních 35 letech) plodné a neplodné dny s přesností 99,4%.

Přístroj neukazuje ovulaci nebo je v rámci cyklu označen jiný den, než jaký předpovídalo blikající světlo. Jak je to možné?

Blikající symbol ovulace značí pouze její předpověď. V případě, že ovulace nastane dříve či později, než byla předpovězena, blikající červené světlo přestane svítit a skutečnou ovulaci lze z počítače vyčíst, jakmile cyklus skončí (tzn. jakmile budou do počítače uloženy 3 po sobě jdoucí “M”). Ovulace je počítána zpětně, takže se může stát, že den ovulace je v cyklu zapsán v jiném dni, než na jaký byla původně předpovězena.

Jak přístroje předpovídají plodnost po porodu, když ještě nemenstruuji?

Přístroje předpovídají plodnost na základě teplotních změn daných ovulací a menstruací. Až do první menstruace po porodu bude tedy na displeji svítit červená nebo žlutá. Po první menstruaci po porodu potom bude narůstat počet zelených dní. Doporučuje se začít používat přístroj brzy po porodu. Měření se tak pro vás rychle stane automatickým a přístroj navíc začíná shromažďovat vaše individuální data, což může později (po proběhlé menstruaci) urychlit předpovídání většího počtu zelených dní.

Jak počítače pracují?

Základem této metody je měření ranní teploty. Osobní počítače Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby a pearly jsou naprogramovány tak, aby na základě ranního měření teploty v ústech pod jazykem bezpečně určily dobu ovulace. Tento program je založen na vyhodnocení statisíců cyklů od tisíců žen. Naměřené teploty jsou vyhodnoceny počítačem a poskytnou vám výsledek v té nejjednodušší možné podobě: zelené světlo znamená neplodné dny, červené světlo dny plodné. Na tyto údaje se můžete spolehnout již od prvního dne!

Jak náročná je obsluha přístrojů?

Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby a pearly mají velmi snadné ovládání. Vámi zvolený přístroj dostanete již s nastaveným časem, datem a rokem. Vy sama si pouze zadáte čas, kdy chcete být buzena. Základní informace o životaschopnosti spermií a možnosti oplození vajíčka jsou již naprogramovány ve vašem přístroji. Vše co inteligentní počítače potřebují vědět o vašem individuálním cyklu, zjistí analýzou měření ranních teplot.

 1. Každý den si po dobu 50-60 vteřin změříte teplotu pod jazykem.
 2. V případě menstruace stisknete příslušné tlačítko.
 3. Počítač sám zadaná data vyhodnotí a v podobě zeleného nebo červeného světla vám na následujících 24 hodin poskytne spolehlivou informaci o plodných a neplodných dnech.
 • zelené světlo označuje neplodné dny
 • červené světlo označuje plodné dny
 • žluté světlo znamená nejistotu a může se objevovat při zahájení používání počítače nebo po vynechaných měřeních

Čím déle přístroj používáte, tím lépe zná počítač vaše osobní data a tím více ví o vašem osobním cyklu.

Mám již grafy vlastního cyklu. Mohu je použít?

Ano. Ještě před začátkem používání přístroje můžete zpětně vložit data vaší menstruace. Přesný postup naleznete v přiloženém návodu na použití.

Mohu si prohlížet uložená data?

Ano. Stisknutím tlačítka si můžete prohlížet až 180 dní (Lady-Comp), případně 360 dní (Lady-Comp baby) stará data. Data je rovněž možné přes USB kabel stáhnout do vašeho počítače.

Co dělat v případě, když uložená data omylem vymažu?

Nechtěné vymazání dat je v podstatě nemožné. Pro vymazání je nutná přesně specifická kombinace tlačítek, která byla stanovena právě tak, aby nemohlo dojít k vymazání dat vlivem nepozornosti.

Cestuji do Austrálie. Jak mám postupovat při změně časové zóny?

Při cestách spojených s více než šestihodinovým časovým posunem nastavte prosím váš počítač na místní čas. Měření během prvního (nebo následujícího) dne tak odpadne. Od dalšího dne pokračujte v měření jako obvykle. Při cestách do zemí s menším časovým rozdílem zvládnete pravidelné měření v rámci šestihodinového intervalu.

Mohu Lady-Comp, Lady-Comp baby nebo pearly používat i když pracuji na směny?

Ano. Přesný postup použití najdete v našich podrobných návodech.

Jsou onemocnění, při kterých nelze přístroje používat?

Jedinou skutečnou „kontraindikací“ přístrojů je užívání hormonů v podobě hormonální antikoncepce nebo terapie. Po celou dobu užívání hormonálních léků nelze počítače používat. Pokud užíváte jakýkoli hormonální lék jednorázově, pak doporučujeme přerušit měření po celou délku cyklu, ve kterém byl lék užíván. (Platí i pro léky na oddálení menstruace typu Norethisteron).

Jsou onemocnění, která ovlivňují předpověď přístrojů?

Ano. Při hormonálních poruchách jako je například diabetes nebo porucha štítné žlázy může být Vaše teplotní křivka částečně ovlivněna a počítač z tohoto důvodu může ve srovnání s předpovědí u zdravých žen ukazovat o něco více plodných dní. Přístroje jsou totiž naprogramovány tak, aby při jakékoliv nejistotě raději ukazovaly více plodných dní, čímž je zajištěno zachování vysoké spolehlivosti jejich předpovědí. Přístroje Lady-Comp je možné a vhodné používat i v případě diabetes nebo při onemocnění štítné žlázy, a to za předpokladu, že je onemocnění kompenzováno a zdravotní stav stabilizován.

Jaké faktory ovlivňují předpověď počítačů?

Více tzv. “červených či žlutých dní” bude počítač vykazovat v počátku použití přístroje (zejména pokud žena užívala hormonální antikoncepci), v případě vynechaných měření, během horečnatých onemocnění či u příliš nepravidelného cyklu. Přesto právě u nepravidelných cyklů jsou počítače velkým pomocníkem při snaze o harmonizaci a stabilizaci cyklu. Dokáží určit mimo jiné anovulační cyklus, nedostatečnou funkci žlutého tělíska a určí délku luteální a folikulární fáze cyklu. V případě nepravidelného anebo nevyrovnaného cyklu mohou počítače individuálně zvyšovat počet předpovědí plodných dnů tak, aby byla zachována vysoká spolehlivost přístroje.

Jsou v životě období, která mohou ovlivňovat předpověď počítačů?

Ano. Během období častého kojení může u některých žen uvolňování hormonu prolaktinu ovlivňovat teplotu. Proto výrobce nedoporučuje používat v prvních měsících kojení minipočítače jako výhradní metodu kontroly početí. Jejich použití je stále vhodné v kombinaci s mechanickou ochranou.

Vyhodnocují a mění přístroje zpětně svoji předpověď?

Ano. Přístroje zpětně vyhodnocují předpověď ovulace a mohou ji o 1 až 2 dny posunout, a to zejména v prvních měsících používání. Předpověď plodných a neplodných dní je však vždy vysoce spolehlivá a neměnná.

Ovlivňuje funkci přístrojů případné nachlazení nebo např. “bouřlivý” večírek?

Přístroje propočítávají na základě dříve zanesených měření průběh cyklu a tím i plodnost. Zvýšení teploty způsobené nachlazením, chřipkou, nedostatkem spánku, nadměrnou konzumací alkoholu, kávy nebo léků ovlivňujících teplotu není považováno za „normální“. Přístroje u každé naměřené teploty vyhodnocují, zda je „normální“ nebo změněná právě díky některému z uvedených faktorů. Na základě vyhodnocení spolehlivosti naměřené teploty počítač rozhodne, zda ji uloží a použije nebo ne. Pokud naměřený údaj spadá do rozmezí zvýšené teploty nebo horečky, objeví se na displeji písmeno „F“. Obecně lze říci, že je při horečnatých onemocněních, probdělých nocích nebo po dobu užívání léků ovlivňujících teplotu, lepší měření vynechat a počítači tak zbytečné nedodávat „abnormální“ hodnoty.

Vaše počítače a celý nápad se mi velmi líbí, odrazuje mě ale jejich cena!

Cena se může zdát na první pohled vysoká, nicméně pořízení Lady-Comp se z dlouhodobého hlediska rozhodně vyplatí. Koupě přístroje představuje jednorázovou investici na deset a více let, bez nutnosti pravidelných měsíčních výdajů.

Menstruační cyklus a sledování plodnosti

Zohledňují přístroje při předpovídání plodnosti i dobu přežití spermií?

Ano. Přístroje pracují s plodným obdobím ženy, které je součtem životnosti spermií v těle ženy a životnosti vajíčka. Žena může v rámci jednoho menstruačního cyklu otěhotnět během šesti dní, a to pět dní před ovulací a v den ovulace. Spermie mohou v děloze za příznivých podmínek zůstat pohyblivé až 120 hodin. Právě proto ukazují přístroje plodné “červené” dny před i po ovulaci.

Je Lady-Comp přirozená antikoncepce?

Metoda sledování plodných a neplodných dnů je vědomý přístup k plánování početí. Výraz “antikoncepce” v překladu znamená “proti-početí”. Z podstaty minipočítače Lady-comp je zřejmé, že počítač sám početí nezabrání, avšak sdělí ženě s velmi vysokou spolehlivostí, kdy má své plodné a kdy neplodné dny. V plodné dny pak žena zvolí přirozenou antikoncepci dle svého uvážení.

Ovlivňuje funkci přístrojů užívání hormonální antikoncepce?

Ano a zásadně. V případě, že doposud užíváte hormonální antikoncepci, je nutné ji před začátkem měření teplot vysadit. Hormonální antikoncepce brání ovulaci a tím i přirozenému vzestupu teplot v průběhu cyklu. Krvácení, které se objevuje během sedmidenní pauzy v užívání antikoncepce, nemá s přirozeným ženským cyklem nic společného – je způsobeno pouze vysazením hormonální látky. Ani první krvácení po vysazení hormonální antikoncepce ještě není skutečnou menstruací, ale pouze důsledkem vysazení hormonální antikoncepce (jedná se o stejný proces, ke kterému dochází během sedmidenní pauzy v užívání antikoncepce). U většiny žen dochází k první skutečné menstruaci asi 4 až 8 týdnů po vysazení tablet. Po vysazení antikoncepce můžete začít používat Lady-Comp. Pokud jste antikoncepci užívala více let, může pro vás být znovuobjevení vlastního přirozeného cyklu velmi zajímavé!

Je možné používat Lady-Comp současně s nitroděložním tělískem, které nyní mám?

Pokud máte nitroděložní tělísko bez hormonů, můžete Lady-Comp začít používat ihned. Mnohem výhodnější je ale spirálu nejprve odstranit. Pokud máte hormonální spirálu, je nutné ji před začátkem měření odstranit. Poté můžete začít s každodenním měřením teplot.

Co když budu chtít po určité době využívání ochrany s Lady-Comp otěhotnět?

Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby i pearly spolehlivě ukazují plodné a neplodné dny. V případě, že chcete přístroj využít k otěhotnění, jednoduše nepoužívejte v „červené dny“ žádnou ochranu. Lady-Comp je rovněž možné dodatečně upgradovat na Lady-Comp baby, který má další funkce související s plánovaným otěhotněním.

Technické otázky

Jaké jsou nejčastější poruchy přístrojů a jak jsou řešeny?

V případě neočekávaného poškození přístroje nám prosím před jeho odesláním nejprve pošlete email nebo zavolejte. Na základě mnohaleté zkušenosti víme, že je možné mnohé potíže vyřešit pouhou telefonickou konzultací. V opačném případě se s vámi domluvíme na způsobu zaslání přístroje a náš tým se následně postará o jeho opravu.

Časté dotazy se týkají teplotních senzorů. U Lady-Comp, Lady-Comp basic a Lady-Comp baby lze teplotní senzor vyměnit, aniž byste museli zasílat zpět celý přístroj. Poškozený teplotní senzor u pearly je neopravitelný a nevyměnitelný.

Je možné posunout datum o dva a více dní?

Pokud je již v přístroji uloženo jedno nebo více měření, lze nastavené datum posouvat pouze o jeden den dozadu (viz strana 10 Návodu k použití). Pokud je z nějakého důvodu nutné datum posunout o více dní, je třeba to udělat postupně, jeden posun během jednoho kalendářního dne.

Jak si mohu vytisknout data z minipočítačů Lady-Comp Baby a Lady-Comp? 

Jak má být správně uchycen senzor u počítačů Classic?

Nemohu vysunout senzor u pearly. Jak je to možné?

Senzor je uložen pevně, protože je důležité, aby se nevysouval samovolně při cestování. Pokud necestujete, nezasouvejte senzor úplně, pouze ho přibližte co nejvíce k tělu pearly. Poté jde vyklopit velmi snadno. Pokud budete pearly převážet, zasuňte senzor úplně. Následné vysunutí senzoru vyžaduje použití větší síly než jeho pouhé vyklopení při každodenním používání.

Nelíbí se mi tón buzení, mohu s tím něco udělat?

Ano. U Lady-Comp a Lady-Comp baby je možno změnit tón buzení i jeho hlasitost. Postup naleznete v návodu dodávaném s přístroji. U Lady-Comp basic není možné tón změnit (je pouze jeden) ani ztlumit. Je možné nechat budík vypnutý a pouze ihned po probuzení měřit teplotu v daném časovém rozmezí.

Přístroj v průběhu měření jednou nebo vícekrát „pípne“. Co to znamená?

Přístroj Vás tímto signálem upozorňuje na problematické měření. Příčinou potíží může být pootevření úst nebo pohybování teploměrem v ústech. V klidu držte teploměr, přístroj pouze mírně prodlouží dobu měření.

Proč přístroj po vložení senzoru do úst neměří?

Pokud Váš přístroj po vložení senzoru do úst neměří (na displeji stále bliká obrázek teploměru a nezobrazuje se naměřená hodnota), zkontrolujte prosím, zda je teplotní senzor správně zapojen do přístroje. Právě nesprávné zapojení je totiž nejčastější příčinou toho, že senzor “neměří”.

U nových typů počítačů Lady-Comp někdy dochází k výpadku měření z důvodu nízké kapacity baterií AAA. V tomto případě doporučujeme baterie dobít. Pokud problémy s měřením přetrvávají, doporučujeme nákup nových kvalitních dobíjecích baterií.

Vyměnila jsem u Lady-Comp baterie AAA a v informacích počítače je stále 0%. Jak je to možné?

V oddíle „Informace o počítači“ procenta neukazují stav baterie, ale jas. Stav baterie poznáte podle podílu modré a červené barvy u ikonky „baterie“, která je umístěna vedle ikonky „jas“. Červená barva signalizuje, do jaké míry je baterie nabitá.

Kam mám zaslat počítač v případě nutné opravy a jak dlouho bude oprava trvat?

V případě, že nebylo možné opravit funkci počítače po telefonu, prosíme o zaslání přístroje na adresu:

NaturComp
Češovská 2/1218
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Opravený počítač obdržíte zpět přibližně za 3 týdny.

Delší dobu jsem počítač nepoužívala a nyní ho nelze ani zapnout. Co se stalo?

Pokud máte nový typ počítače Lady-Comp, pak nejpravděpodobnější příčinou bude snížení kapacity dobíjecích baterií typu AAA. Nejsou-li dobíjecí baterie po delší dobu nabíjeny, ztrácí svoji kapacitu, která potom na spuštění počítače nestačí. Doporučujeme zakoupit nové kvalitní dobíjecí baterie.

Počítače Classic využívají energii vnitřního akumulátoru, který je nutné dobít jednou za 3 měsíce, a to i v případě, že delší časový úsek neměříte (například v době těhotenství). Pokud akumulátor nebyl dlouhodobě dobíjen, zcela ztratil svoji kapacitu a nyní jej bude nutné nechat u výrobce vyměnit. (viz menu-doplňky)

Jak se chovat k počítači během těhotenství?

V průběhu těhotenství, kdy si žena teplotu neměří, je nutné u počítačů Lady-Comp Classic a Baby-Comp Classic každé 3 měsíce nabíječkou zcela dobít vnitřní akumulátor (cca 24 hodin). Jen tak dojde k zachování plné kapacity baterie a před dalším použitím nebude potřeba vnitřní akumulátor měnit.

U všech nových typů počítačů Lady-Comp doporučujeme vyndat po dobu těhotenství z přístroje baterie typu AAA. I nepoužívané baterie výrobce doporučuje průběžně dobíjet, aby nedošlo ke snížení jejich kapacity.

Jakým způsobem jsou nabíjeny nové počítače a počítače Classic?

Nové typy počítačů jsou nabíjeny dvěma dobíjecími bateriemi typu AAA (jsou součástí balení). Tyto baterie je možné dobíjet běžnou nabíječkou na baterie AAA, případně je možné u nás nabíječku zakoupit. Přiloženým USB kabelem NELZE počítač dobíjet, kabel je určen pouze pro přenos naměřených dat.

Starší model Classic má zabudovaný akumulátor, který se dobíjí nabíječkou (je součástí balení). Po nabití vydrží Classic v provozu přibližně jeden měsíc. Vnitřní akumulátor je potřeba podle našich zkušeností vyměnit u výrobce přibližně jednou za 7-10 let. Důležité je dobíjení počítače i v době nepoužívání (například v průběhu těhotenství).

Začínáme

Jsou minipočítače Lady-Comp spolehlivé?

Ano. Minipočítače Lady-Comp určují (dle studií prováděných v posledních 35 letech) plodné a neplodné dny s přesností 99,4%.

V čem je hlavní rozdíl mezi novými přístroji a přístroji classic?

Nové přístroje jsou menší (skladnější) a mají pevný obal, který usnadňuje jejich převážení. Oproti přístrojům classic nejsou napájeny z elektrické sítě, ale mají vlastní baterie nebo akumulátory (2 baterie nebo akumulátory typu AAA). Data z nových přístrojů je možné přes USB kabel (je součástí balení) přenést do vašeho počítače, kde si je pohodlněji a snadněji prohlédnete.

Jak počítače pracují?

Základem této metody je měření ranní teploty. Osobní počítače Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby a pearly jsou naprogramovány tak, aby na základě ranního měření teploty v ústech pod jazykem bezpečně určily dobu ovulace. Tento program je založen na vyhodnocení statisíců cyklů od tisíců žen. Naměřené teploty jsou vyhodnoceny počítačem a poskytnou vám výsledek v té nejjednodušší možné podobě: zelené světlo znamená neplodné dny, červené světlo dny plodné. Na tyto údaje se můžete spolehnout již od prvního dne!

Jak náročná je obsluha přístrojů?

Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby a pearly mají velmi snadné ovládání. Vámi zvolený přístroj dostanete již s nastaveným časem, datem a rokem. Vy sama si pouze zadáte čas, kdy chcete být buzena. Základní informace o životaschopnosti spermií a možnosti oplození vajíčka jsou již naprogramovány ve vašem přístroji. Vše co inteligentní počítače potřebují vědět o vašem individuálním cyklu, zjistí analýzou měření ranních teplot.

 1. Každý den si po dobu 50-60 vteřin změříte teplotu pod jazykem.
 2. V případě menstruace stisknete příslušné tlačítko.
 3. Počítač sám zadaná data vyhodnotí a v podobě zeleného nebo červeného světla vám na následujících 24 hodin poskytne spolehlivou informaci o plodných a neplodných dnech.
 • zelené světlo označuje neplodné dny
 • červené světlo označuje plodné dny
 • žluté světlo znamená nejistotu a může se objevovat při zahájení používání počítače nebo po vynechaných měřeních

Čím déle přístroj používáte, tím lépe zná počítač vaše osobní data a tím více ví o vašem osobním cyklu.

Za jak dlouho po vysazení hormonální antikoncepce mohu začít počítač používat?

Počítač lze začít používat hned druhý den po vysazení HA, jen do něj nebudete ukládat první menstruaci, která ještě probíhá pod vlivem léků. První krvácení  po vysazení HA ještě není skutečná menstruace. Zpočátku bude počítač ukazovat více červených a žlutých dnů, neboť tělo ženy je po užívání HA v hormonální nerovnováze. Postupem času, jak se bude tělo čistit, bude přibývat neplodných (tzv. zelených) dnů.

Mám již grafy vlastního cyklu. Mohu je použít?

Ano. Ještě před začátkem používání přístroje můžete zpětně vložit data vaší menstruace. Přesný postup naleznete v přiloženém návodu na použití.

Je nutné zadávat do počítače údaje pro BMI (Body Mass Index)?

Ano, data pro BMI je nutné před prvním použitím do počítače zadat, protože algoritmus při výpočtu plodných a neplodných dní bere BMI v úvahu.

Vaše počítače a celý nápad se mi velmi líbí, odrazuje mě ale jejich cena!

Cena se může zdát na první pohled vysoká, nicméně pořízení Lady-Comp se z dlouhodobého hlediska rozhodně vyplatí. Koupě přístroje představuje jednorázovou investici na deset a více let, bez nutnosti pravidelných měsíčních výdajů.

Měření teploty

Jak počítače pracují?

Základem této metody je měření ranní teploty. Osobní počítače Lady-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby a pearly jsou naprogramovány tak, aby na základě ranního měření teploty v ústech pod jazykem bezpečně určily dobu ovulace. Tento program je založen na vyhodnocení statisíců cyklů od tisíců žen. Naměřené teploty jsou vyhodnoceny počítačem a poskytnou vám výsledek v té nejjednodušší možné podobě: zelené světlo znamená neplodné dny, červené světlo dny plodné. Na tyto údaje se můžete spolehnout již od prvního dne!

Cestuji do Austrálie. Jak mám postupovat při změně časové zóny?

Při cestách spojených s více než šestihodinovým časovým posunem nastavte prosím váš počítač na místní čas. Měření během prvního (nebo následujícího) dne tak odpadne. Od dalšího dne pokračujte v měření jako obvykle. Při cestách do zemí s menším časovým rozdílem zvládnete pravidelné měření v rámci šestihodinového intervalu.

Mohu Lady-Comp, Lady-Comp baby nebo pearly používat i když pracuji na směny?

Ano. Přesný postup použití najdete v našich podrobných návodech.

Často v noci vstávám k plačícímu dítěti. Je třeba měření po takové noci vynechat?

Ne. Pokud k dítěti vstáváte během šestihodinového intervalu určeného k měření (na display svítí teploměr), změřte teplotu okamžitě, dříve než vstanete. Pokud vstáváte dříve, tedy mimo interval měření, měříte teplotu obvyklým způsobem až ráno. Měření bazální teploty (tj. teploty těsně po probuzení) je základní podmínkou správné funkčnosti počítače. I v případě kojení je tedy nutné v intervalu měření nejdříve změřit teplotu.

Jsou situace, kdy je vhodnější měření vynechat?

Přístroje jsou schopné rozpoznat neobvyklé hodnoty teploty, dané například onemocněním s horečkou, a tyto hodnoty neukládat. Přesto bude vhodnější v průběhu horečnatých onemocnění nebo užívání antibiotik měření na pár dní vynechat.

Jsou onemocnění, při kterých nelze přístroje používat?

Jedinou skutečnou „kontraindikací“ přístrojů je užívání hormonů v podobě hormonální antikoncepce nebo terapie. Po celou dobu užívání hormonálních léků nelze počítače používat. Pokud užíváte jakýkoli hormonální lék jednorázově, pak doporučujeme přerušit měření po celou délku cyklu, ve kterém byl lék užíván. (Platí i pro léky na oddálení menstruace typu Norethisteron).

Jsou onemocnění, která ovlivňují předpověď přístrojů?

Ano. Při hormonálních poruchách jako je například diabetes nebo porucha štítné žlázy může být Vaše teplotní křivka částečně ovlivněna a počítač z tohoto důvodu může ve srovnání s předpovědí u zdravých žen ukazovat o něco více plodných dní. Přístroje jsou totiž naprogramovány tak, aby při jakékoliv nejistotě raději ukazovaly více plodných dní, čímž je zajištěno zachování vysoké spolehlivosti jejich předpovědí. Přístroje Lady-Comp je možné a vhodné používat i v případě diabetes nebo při onemocnění štítné žlázy, a to za předpokladu, že je onemocnění kompenzováno a zdravotní stav stabilizován.

Jsou v životě období, která mohou ovlivňovat předpověď počítačů?

Ano. Během období častého kojení může u některých žen uvolňování hormonu prolaktinu ovlivňovat teplotu. Proto výrobce nedoporučuje používat v prvních měsících kojení minipočítače jako výhradní metodu kontroly početí. Jejich použití je stále vhodné v kombinaci s mechanickou ochranou.

Ovlivňuje funkci přístrojů případné nachlazení nebo např. “bouřlivý” večírek?

Přístroje propočítávají na základě dříve zanesených měření průběh cyklu a tím i plodnost. Zvýšení teploty způsobené nachlazením, chřipkou, nedostatkem spánku, nadměrnou konzumací alkoholu, kávy nebo léků ovlivňujících teplotu není považováno za „normální“. Přístroje u každé naměřené teploty vyhodnocují, zda je „normální“ nebo změněná právě díky některému z uvedených faktorů. Na základě vyhodnocení spolehlivosti naměřené teploty počítač rozhodne, zda ji uloží a použije nebo ne. Pokud naměřený údaj spadá do rozmezí zvýšené teploty nebo horečky, objeví se na displeji písmeno „F“. Obecně lze říci, že je při horečnatých onemocněních, probdělých nocích nebo po dobu užívání léků ovlivňujících teplotu, lepší měření vynechat a počítači tak zbytečné nedodávat „abnormální“ hodnoty.

Proč přístroj po vložení senzoru do úst neměří?

Pokud Váš přístroj po vložení senzoru do úst neměří (na displeji stále bliká obrázek teploměru a nezobrazuje se naměřená hodnota), zkontrolujte prosím, zda je teplotní senzor správně zapojen do přístroje. Právě nesprávné zapojení je totiž nejčastější příčinou toho, že senzor “neměří”.

U nových typů počítačů Lady-Comp někdy dochází k výpadku měření z důvodu nízké kapacity baterií AAA. V tomto případě doporučujeme baterie dobít. Pokud problémy s měřením přetrvávají, doporučujeme nákup nových kvalitních dobíjecích baterií.